Informacje dla Autorów książek

1. Państwa propozycje wydawnicze prosimy nadsyłać listem poleconym na adres:


Wydawnictwo Oskar Sp. z o. o.

ul. Otwarta 5A,

80-169 Gdańsk.

Prosimy o czytelny wydruk lub maszynopis pracy (około 1800 znaków na stronie, format A4), w jednym egzemplarzu.


2. Prosimy o nienadsyłanie jedynych kopii prac. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zagubienie przesyłki przez pocztę lub firmę kurierską.


3. Nie czytamy całych prac nadsyłanych emailem lub dostarczonych na nośnikach elektronicznych i CD.


4. Do tekstu prosimy dołączyć krótką informację o autorze, dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email) oraz streszczenie/omówienie pracy (maksymalnie 2 strony maszynopisu).


5. Czas rozpatrywania propozycji wynosi około 4-6 tygodni. Nie ujawniamy wewnętrznych recenzji wydawniczych i nie uzasadniamy odmowy publikacji tekstu.


6. Nie zajmujemy się recenzowaniem utworów na zlecenie ani udzielaniem porad.


7. Wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności za nadesłane materiały. Maszynopisy odsyłamy tylko na wyraźne życzenie Autora i na jego koszt.


8. Pytania i oferty współpracy prosimy kierować na adres wydawnictwa: oskar@wydawnictwooskar.pl

Serdecznie zapraszamy debiutantów!