Rocznik Gdański t. LXI, z. 2 /2001/

Rocznik Gdański t. LXI, z. 2 /2001/ Maksymalizacja

opracowanie zbiorowe, Rocznik Gdański t. LXI, z. 2, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2001, str. 348, 165 x 235 mm, oprawa miękka

Więcej szczegółów

4,99 zł

83-8735956-4

Niniejszy numer "Rocznika Gdańskiego" poświęcony jest sesji naukowej "Książka jako pamęć kultury", która odbyła się w dniach 27-28 września 2001 roku. Sesja została dedykowana wybitnemu polskiemu bibliologowi Profesorowi Karolowi Głombiowskiemu.

Spis treści:

Od organizatorów sesji

Krzysztof Migoń - Historia czytelnictwa według Karola Głombiowskiego

Elżbieta Piotrowska - "Pamięć książki" w rozprawach naukowych Profesora Karola Głombiowskiego

Zbigniew Nowak - Problematyka bibliologiczna w ćwiczeniach oratorskich uczniów Jana Mochingera w Gdańskim Gimnazjum Akademickim w XVII wieku

Z. Lidia Pszczółkowska - W kręgu Jana Bernardyna Bonifacia, fundatora Biblioteki Senatu Gdańskiego

Małgorzata Czerniakowska - Sprawy książki w korespondencji Jana Heweliusza z sekretarzem Royal Society w Londynie Henrykiem Oldenburgiem /1617-1677/

Irena Kadulska - Dzieje zbiorów bibliotecznych Akademii Połockiej na Kresach Wschodnich /1812-1820/

Maria Konopka - Droga Bernarda Połonieckiego do Księgarni Polskiej we Lwowie utrwalona w Dziennikach i Pamiętnikach księgarza

Barbara Góra - Książka w kulturze pelplińskiego konwentu cystersów /1276-1823/ w świetle zachowanej kroniki klasztornej i księgozbioru

Iwona Pietrzkiewicz - Książka jako świadectwo kultury krakowskiego konwentu kanoników regularnych na przestrzeni XV-XVIII wieku

Tomasz Zieliński - Od medium oralnego do medium druku. O kazaniach siedemnastowiecznego franciszkanina Waleriana Gutowskiego

Hanna Tadeusiewicz - Czasopismo "Grafika" /1930-1934, 1938-1939/ i jego znaczenie dla rozwoju przemysłu i sztuki typograficznej w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Joanna Laskowska - Transformacja gdańskiego ruchu wydawniczego po 1989 roku

Zbigniew Ignacy Brzostowski - Proweniencja inkunabułów i starodruków Józefa Flawiusza w Bibliotece Gdańskiej PAN. Wydania greckie i łacińskie

Maria Rucińska - Habent sua fata libelli - rzecz o pewnej proweniencji

Krzysztof Maciej Kowalski - Maturalny ekslibris Bernharda Schmida, prowincjonalnego konserwatora zabytków Prus Zachodnich. Z dziejów ekslibrisologii pomorskiej schyłku XIX wieku

Antoni Krawczyk - Kulturotwórcza rola książki w badaniach naukowych Szymona Starowolskiego

Małgorzata Komza - Książka ilustrowana w oczach XIX-wiecznych odbiorców

Stanisław Ludwig - Rola muzeów w popieraniu recepcji książki

Stanisław Adam Kondek - Socrealistyczne "czytadło": Odwilż Ilji Erenburga w Polsce

Danuta Patkaniowska - Książka literacka "drugiego obiegu" jako świadectwo kultury

Teresa Radwan-Wińska - Książki zachowane w pamięci współczesnych czytelników

Iwona Zachciał - Książka w życiu człowieka niepełnosprawnego

Janusz Sowiński - Elementy typografii współczesnej książki w systemie komunikacji i informacji społecznej

Anna Żbikowska-Migoń - Dysertacje akademickie-kłopotliwy typ książki naukowej

Henryk Żeligowski - Funkcja komunikacyjna typografii dziełowej

Marek Adamiec - Internet a literatura i książka. Mity, przesądy i realia

Krzysztof Karauda - Książka elektroniczna w praktyce edukacji zdalnej

Beata Taraszkiewicz - Multimedia jako nowa forma książki

Nowe publikacje

 

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

Rocznik Gdański t. LXI, z. 2 /2001/

Rocznik Gdański t. LXI, z. 2 /2001/

opracowanie zbiorowe, Rocznik Gdański t. LXI, z. 2, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2001, str. 348, 165 x 235 mm, oprawa miękka

Napisz swoją recenzję

Przewoźnik Informacje Cena
Poczta Polska - Paczka ekonomiczna Do czterech dni roboczych 59,00 zł
Poczta Polska - Paczka priorytetowa Do trzech dni roboczych 83,00 zł

Zobacz też