Acta Cassubiana. Tom XIV

Acta Cassubiana. Tom XIV Maksymalizacja

opracowanie zbiorowe, Acta Cassubiana. Tom XIV, Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2012, str, 496, 163 x 235 mm, oprawa miękka

Więcej szczegółów

20,00 zł

1509-5703

Ostatnie egzemplarze!

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i materiały

•  Justyna Pomierska (Gdańsk), Przysłowia w Słowniku Friedricha Lorentza
•  Hanna Makurat (Gdańsk), Ònticzny status tołmaczeniô cyklu Jiscënków Jana Kòchanowsczég na kaszëbsczi jãzë w kònteksce òntologii tołmaczënkù
•  Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk), Nazwy roślin motywowane nazwami części ludzkiego ciała w Słowniku gwar kaszubskich B. Sychty
•  Lechoslaw Jocz (Lipsk), Wpływ fonetyczny i fonologiczny języka niemieckiego na łużycczyznę i kaszubszczyznę w kontekście słowiańskim. Wybrane problemy w aspekcie porównawczym. Część II
•  Witold Mańczak (Kraków), Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją a Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (hasła oprac. przez W. Borysia)
•  Daniel Kalinowski (Słupsk), W u(ś)cisku teatru obrzędowego i okolicznościowego. O dramaturgii Aleksego Peplińskiego
•  Zuzanna Szwedek (Wejherowo), Polskojęzyczna dramaturgia Jana Rompskiego. Zarys treści
•  Józef Borzyszkowski i Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub. (Z pieśnią i muzyką nie tylko w tle)
•  Zygmunt Szultka (Słupsk), Stosunek prezydenta zarządu Pomorza i pruskiego ministra sprawiedliwości Juliusa Eberharda W.E. von Massowa do języka kaszubskiego
•  Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Związek Polaków w Niemczech wczoraj a dziś - w 90. rocznicę powstania
•  Roland Borchers (Berlin), Eitelfriedrich May. Historyk lokalny Kościerzyny i Sopotu. Próba szkicu biograficznego

CZĘŚĆ II. Refleksje i syntezy uczonych

•  Edmund Wittbrodt (Gdańsk), 40-lecie pracy na Politechnice Gdańskiej
•  Laudacje Członków Honorowych Instytutu Kaszubskiego:
•  Andrzej Romanow (Gdańsk), Laudacja - prof. Andrzej Zbierski (W dzień nadania honorowego członkostwa Instytutu Kaszubskiego)
•  Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Profesor Kazimierz Kozłowski - Honorowy Członek Instytutu Kaszubskiego, prezes jego nieformalnej filii zachodniopomorskiej w Szczecinie
•  Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Nadanie Członkostwa Honorowego Instytutu Kaszubskiego J.E. Arcybiskupowi Gdańskiemu ks. dr. Tadeuszowi Gocłowskiemu

CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

•  Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Kilka dokumentów dotyczących ruchu młodokaszubów i ruchu kaszubsko-pomorskiego w XX wieku
•  Jan Karnowski, Pogląd historyczny na pracę kaszubolodzką w latach 1908-1910
•  Akta Zjazdu młodokaszubskiego w Gdańsku r. 1912
•  Maksymilian Ichnowski, Co słychać w ojczyźnie Derdowskiego
•  Konstanty Bączkowski, Regionalizm a separatyzm (1958)
•  Tadeusz Bolduan, Uwagi do programu Zrzeszenia Kaszubskiego (1963)
•  Tadeusz Bolduan, Kluby młodych Kaszubów /referat/ (1960)
•  Eitelfriedrich May, Die letzten Juden in einer westpreussischen Kleinstadt unter dem Hakenkreuz/Ostatni żydzi w małym miasteczku w Prusach Zachodnich pod panowaniem swastyki

CZĘŚĆ IV. Recenzje, omówienia i noty bibliograficzne

Opole 2011; rec. W.M. Mokijenko (S. Petersburg) i W. Lubaś (Opole)
•  Ewelina Kamińska, Krzysztof Nerlicki, Germanistik in Polen. Geschichte - Perspektiven - interdisziplinärer Dialog, hrsg. von Andrzej Kątny / Katarzyna Lukas. [Danziger Beiträge zur Germanistik, hrsg. von Andrzej Kątny, Bd. 39], Frankfurt am Main 2011
•  Marek Cybulski, Bogusław Nowowiejski, Niemiecko-polski słownik Mrongowiusza. Źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii, Białystok 2011
•  Marek Cybulski, Aneta Lewińska, Ojców mowę znać należy. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840-1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania, Pelplin 2012
•  Witold Mańczak, Na marginesie książki J.M. Piskorskiego Pomorze plemienne
•  Jerzy Treder, O książkach: J. Borzyszkowski, O historii literatury kaszubsko-pomorskiej i jej twórcach, Gdańsk 2012; A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie obrazy Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2010
•  Józef Borzyszkowski, Jan Guss, Czernice. Kościół, który zmartwychwstał, Pelplin 2008
•  Józef Borzyszkowski, Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914-1918/ Die Gefallenen des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1914-1918, Złotów 2011; Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939-1945/ Die Gefallenen des Flatower Landes im 2. Weltkrieg 1939-1945, Złotów 2011
•  Józef Borzyszkowski, Sąsiedzi w Europie, Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000-1648) (...), Kraków-Szczecin-Greifswald 2012
•  Łukasz Mielewczyk, Krzysztof Koch, Biskup Konstantyn Dominik. Nadzwyczajna Zwyczajność, Pelplin 2010
•  Józef Borzyszkowski, Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura * Tożsamość * Język, red. Kazimierz Klejna i Cezary Obracht-Prondzyński, Warszawa 2012
•  Eugeniusz Kruszewski, Gerhard Jeske, Anioł z trąbką i inne opowiadania. Gdańskie obrazy pamięci 1935-1945. Tłum. Bogdan Kiebzak, wstęp i wybór zdjęć J. Borzyszkowski, red. Mirosław Ossowski, Gdańsk 2011
•  Józef Borzyszkowski, Maria Donimirska, Bóg dał nam czas próby. Wspomnienia z lat 1918-1935. Wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Lubiński, Biblioteka Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej, t. 9, Sztum 2012
•  Józef Borzyszkowski, Prymas z Kaszub. Z abp. Henrykiem Muszyńskim rozmawia Krzysztof Łukasik, Gniezno 2011
•  Roman Szul, O językach istniejących i nieistniejących jednocześnie i innych kwestiach polityczno-językowych. Refleksje wokół książek: Władysław Lubaś, Komparacja współczesnych języków słowiańskich. Polityka językowa, Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, Opole 2009 i Nicole Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy,
Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011
•  Cezary Obracht-Prondzyński, Tomasz Rembalski, Noty wydawnicze

CZĘŚĆ V. Kronika naukowa

•  Tomasz Rembalski, Sprawozdanie Instytutu Kaszubskiego za rok 2012
•  Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Międzynarodowe Warsztaty Letnie Günter Grass - twórczość i recepcja, Uniwersytet Gdański, 27.6.-1.7.2012
•  Jerzy Treder, SEK nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów
•  Gerhard Jeske, Dlaczego spisałem swoje wspomnienia
•  Andrzej Romanow, Wystawa fotograficzno-dokumentalna Rosyjscy jeńcy wojenni i emigranci w Gdańsku 1914-1939
•  Józef Borzyszkowski, Marzenia i rzeczywistość. W 20-lecie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach


CZĘŚĆ VI. Pro memoria

•  Józef Borzyszkowski, Zygmunt Narski (1920-2009) - harcerz, uczestnik ruchu oporu i więzień obozów hitlerowskich, dziennikarz, człowiek nauki, ekonomista, pisarz i poeta
•  Józef Borzyszkowski, Wojciech Lew-Kiedrowski (1937-2011) - działacz kaszubsko-pomorski i wydawca
•  Józef Borzyszkowski, Helena z Byczkowskich Lewnowa (1916-2011)
•  Józef Borzyszkowski, Pierwszy biskup pelpliński, profesor biblistyki, ks. Jan B. Szlaga (1940-2012)
•  Józef Borzyszkowski, Ks. prof. Jerzy Buxakowski (1926-2011) - długoletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i gospodarz Spotkań Pelplińskich
•  Józef Borzyszkowski, Ks. prałat Johannes Goedeke (1914-2012) - budowniczy mostów między Polakami a Niemcami
•  Józef Borzyszkowski, Władysława Spiczak-Brzezińska (1926-2012) - niewieści spiritus movens społeczności zrzeszonej na Gochach
•  Andrzej Lubiński, Józef Borzyszkowski, Stanisław Donimirski (1927-2012) z Powiśla i Warszawy...
•  Tadeusz Palmowski, Pro memoria profesor Jan Drwal (1943-2012)
•  Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Wspomnienie o profesorze Stephanie H. Pfürtnerze (1922-2012)
•  Józef Borzyszkowski, Profesor Jerzy Szukalski (1927-2012) - geograf, krajoznawca, redaktor "Jantarowych Szlaków" i znawca nie tylko pięknych zakątków kaszubsko-pomorskiej ziemi
•  Cezary Obracht-Prondzyński, Profesor Władysław Pałubicki (1933-2012) - Kaszëba z Sulęczyna, orientalista, antropolog, religioznawca
•  Józef Borzyszkowski, Bernard Szczeblewski (1922-2012) - farmaceuta, pracownik i oficer Marynarki Wojennej, b. więzień Stutthofu, piastun tradycji I Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych jego ojca Wacława
•  Józef Borzyszkowski, Dr Nikolaus von Mach (1920-2012) - Kaszuba z Brukseli

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

Acta Cassubiana. Tom XIV

Acta Cassubiana. Tom XIV

opracowanie zbiorowe, Acta Cassubiana. Tom XIV, Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2012, str, 496, 163 x 235 mm, oprawa miękka

Napisz swoją recenzję

Przewoźnik Informacje Cena
Poczta Polska - Paczka ekonomiczna Do czterech dni roboczych 59,00 zł
Poczta Polska - Paczka priorytetowa Do trzech dni roboczych 83,00 zł

Zobacz też