Nie rzucim ziemi

Nie rzucim ziemi Maksymalizacja

Augustyn Necel; "Nie rzucim ziemi"; Gdańsk; Wydawnictwo BiT; 2019 rok;

Więcej szczegółów

34,90 zł

978-83-953018-0-3

Fragment wstępu do wydania I (1969 r.):

Praca, (…) wyszła spod pióra Augustyna Necla, znanego pisarza – marynisty, Kaszuba z krwi i kości. (…) Jego proza ma szczególny walor autentyku, gdyż Necel przez długie lata – zanim poświęcił się pracy pisarskiej – sam był rybakiem. (…) Niniejsza książka ma jednakże – na tle dotychczasowego dorobku pisarza – szczególny charakter. Stanowi bowiem ona ujętą w formie nawiązującej do rodzaju literackiego staropolskiej gawędy, próbę zobrazowania jednego z aspektów walki o polskość Pomorza środkowego, a ściśle rzecz biorąc regionu kaszubskiego. Chronologia wydarzeń, opisywanych w niej jest dość rozległa: poczynając od czasów przypadających na siódmy dziesiątek lat dziewiętnastego stulecia, czasów bismarckowskiego ucisku i kulturkampfu aż po lata okupacji hitlerowskiej. W toku poszczególnych rozdziałów Autor często robi dygresje związane z przypominaniem wydarzeń znacznie bardziej odległych, z czasami najazdu krzyżackiego, początkami polskiej floty wojennej za króla Zygmunta Augusta i Wazów i wojnami szwedzkimi. Naczelnym motywem, spajającym w jedną całość narrację Necla jest uporczywe dążenie ludu kaszubskiego do wykazania, że stanowi on zdrowy konar, wyrosły z polskiego drzewa, (…) Książka ta nie ma oczywiście charakteru naukowej monografii. Autor w wielu przypadkach operuje faktami zasłyszanymi od rodziny, sąsiadów, ludzi starszych. Pamięć ludzka jest za – jak wiadomo – rzeczą często zawodną. Jednakże (...) Necel większość konkretnych faktów przekazuje w konfrontacji z danymi zawartymi w dokumentach, wspomnieniach i prasie publikowanej w opisywanych czasach. Im bliżej naszych czasów – autor sięga do pokładów własnej pamięci. A przeżył i widział on sporo: kiedy w 1921 roku oddziały gen. Hallera stanęły nad Bałtykiem, by objąć w posiadanie dla Polski wąziutki wówczas skrawek bałtyckiego wybrzeża – pisarz był wtedy świadkiem owych „zaślubin”. Występujący na kartach książki niestrudzony bojownik o polskość ks. Ambroży Lewalski (...) był znany autorowi już jako staruszek. Dotyczy to tym bardziej licznej plejady księży diecezji chełmińskiej, którzy swą patriotyczną postawę przypłacili męczeństwem i śmiercią w Piaśnicy i innych miejscach straceń, bądź w kaźniach obozowych Stutthofu, Dachau i Oranienburga. Jakże wielu z nich było znanych osobiście pisarzowi. Rola, jaką odegrało polskie duchowieństwo w dziele umacniania sprawiedliwej walki ludu kaszubskiego o wyzwolenie narodowe i społeczne rysuje się wyraziście pod wpływem lektury tej książki. (…) Książka Augustyna Necla stanowi należyty wyraz pamięci wobec tych, którzy tej wielkiej sprawie poświęcili swe życie.

Fragment wstępu do IV wydania (2019):

Książka Augustyna Necla Nie rzucim ziemi powstała na początku lat 60. XX wieku. Przez kilka lat był kłopot z jej wydaniem. Ukazała się dopiero w 1969 roku. Książkę opublikowało warszawskie Wydawnictwo Novum nakładem Ars Christiana. Od tego czasu upłynęło ponad pół wieku. (…) Dlatego niezbędnym stało się ponowne opracowanie książki, obejmujące zwłaszcza weryfikację pisowni nazwisk osób i nazw miejscowości wymienianych przez Autora. Większość z nich udało się zidentyfikować i w przypadku błędnej pisowni poprawić. Nie dokonano w niniejszej pracy kompleksowej redakcji. Pozostawiono charakterystyczną, niekiedy wielokrotnie złożoną, Neclową konstrukcję zdań, pisownię nazw i tytułów z wielkiej litery oraz zastosowane przez Autora powtórzenia niektórych wątków.

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz swoją recenzję

Nie rzucim ziemi

Nie rzucim ziemi

Augustyn Necel; "Nie rzucim ziemi"; Gdańsk; Wydawnictwo BiT; 2019 rok;

Napisz swoją recenzję

Przewoźnik Informacje Cena
Poczta Polska - Paczka ekonomiczna Do czterech dni roboczych 59,00 zł
Poczta Polska - Paczka priorytetowa Do trzech dni roboczych 83,00 zł

Zobacz też